Een diepgaande duik in 360-graden feedback

Een diepgaande duik in 360-graden feedback

Een diepgaande duik in 360-graden feedback

In een wereld waarin prestatiebeoordelingen en ontwikkeling van medewerkers cruciaal zijn, staat 360-graden feedback centraal als een innovatieve beoordelingsmethode. Laten we eens nader bekijken wat deze aanpak inhoudt en hoe het de manier waarop we prestaties evalueren kan transformeren.

De essentie van 360-graden feedback

360 feedback is een methodiek waarbij uitgebreide input wordt verzameld over een individu vanuit verschillende perspectieven. In plaats van enkel feedback van leidinggevenden te ontvangen, wordt informatie ingewonnen van diverse bronnen:

1. Beoordelaars kiezen

 • De medewerker selecteert personen die betrokken zijn bij hun werk voor feedback.
 • Dit kan variëren van 5 tot 15 personen, afhankelijk van de organisatie en het specifieke doel.

2. Feedback verzamelen

 • Geselecteerde beoordelaars vullen anonieme enquêtes in over de medewerker.
 • Deze vragenlijsten richten zich op competenties, gedrag en vaardigheden die relevant zijn voor de functie.

3. Rapportage en bespreking

 • Een rapport wordt samengesteld op basis van de verzamelde feedback.
 • De medewerker bespreekt het rapport met een coach, leidinggevende of HR-expert om sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden te identificeren.

4. Actieplan opstellen

 • Samen met de feedbackbegeleider stelt de medewerker een actieplan op om aan ontwikkelingsgebieden te werken.
 • Dit plan kan variëren van trainingssessies tot mentorschap.

5. Opvolging en evaluatie

 • Regelmatige follow-up-sessies worden gehouden om de voortgang te meten en het plan aan te passen indien nodig.

De voordelen van 360-graden feedback

360-graden feedback biedt talloze voordelen voor organisaties en medewerkers:

 • Meer diverse beoordelingen: Het zorgt voor een evenwichtig beeld van prestaties door input van verschillende perspectieven.

 • Persoonlijke ontwikkeling: Medewerkers kunnen hun sterke en zwakke punten beter begrijpen, wat hen helpt bij hun professionele groei.

 • Team samenwerking verbeteren: Het stimuleert open communicatie en verbetert de teamdynamiek.

 • Identificatie van leiderschapstalent: Het helpt organisaties bij het identificeren van potentiële toekomstige leiders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *